< 4: Q'en|gài by Henrik Theiling Wenedyk by Jan van Steenbergen

Translated by: Jan van Steenbergen
Torch:
Acięcoń: jestrzemalemięć mał bimeł!

Aaaarch! Kód pasawy?

Wiźblemięć alkwała żewnia donia awieńszy a miej biał dom un dzej ili prokód
gwardar suma miu pieskłu filekłu. Iła faczeba tot kód kiebta en lej poźbieltaciu
prokód łu ażokar, par jesępieł piara żokar sie ku łu, kątar pro łu i jękóra
mółtu płurzu. Wiec kwątkąk ła nie pionarzy, nat asłutawy łą. Ił dzietrajszy lej
swą nutrzycoń dzie manór i srodziewy łą. Resztą ił dzieżaczewy par wniastrą.

Kód faczebu? Kód faczebu? Nie haju wierdziej koczewconi!

Włu szer trzot kód homnie nie poszę czywier proponier dziewczłu kwieszczoniu i
prołu tnu ił jewiąt en szekrzatu szyk łąże komód posu. 
Smooth translation:
Beware: very bad toddler!

Aaaargh! What happened?

Apparently some young lady came to my beautiful house one day ago in order to
look after my little son. She did all that lied within her possibilities to
entertain him, for example by playing with him, singing for him, and much more.
But no matter how hard she did her best, the child attacked her. She pulled his
food out of her hand and made it dirty. The rest he threw away through the
window.

What shall I do? What shall I do? I haven't the faintest idea!

I want to be sure that people won't be able to start asking difficult questions,
and therefore I keep the event secret as long as I can. 
Translation of previous torch
Be very careful: extremely angry small child.

Aaargh! What happened?

Apparently, a young lady arrived at my pretty home one day ago in order to look
after my little boy. She did all that was possible to entertain him, like
playing with him, singing for him, and much more. But in spite of her efforts,
the child attacked her. He pulled his food [out of her hands], spoiled it, and
threw the rest through the window.

What shall I do? What shall I do? I don't really know.

I want to make sure that people won't be able to start asking difficult
questions, and therefore I keep the event secret as long as possible. 
Interlinear
Acięcoń    : jestrzemalemięć mał     bimeł    !
attention-NOM : extremely    bad-M.NOM.SG toddler-NOM !

//

Aaaarch ! Kód   pasawy     ? 
aaaargh ! What-NOM happen-PERF.3SG ?

//

Wiźblemięć alkwała    żewnia     donia  awieńszy   a miej 
visibly  some-F.NOM.SG young-F.NOM.SG lady-NOM come-PERF.3SG to my-M.ACC.SG 

biał        dom    un    dzej  ili      prokód   gwardar 
beautiful-M.ACC.SG house-ACC one-M.NOM day-NOM this-N.DAT.SG in-order-to watch-over-INF

suma miu     pieskłu     filekłu   . 
over my-M.GEN.SG little-M.GEN.SG son[DIM].GEN .

//

Iła   faczeba   tot     kód   kiebta    en lej   poźbieltaciu
she-NOM do-IMPF.3SG all-N.ACC.SG what-NOM lie-PRES.3SG in she-GEN possiblities-GEN

prokód   łu   ażokar    , par   jesępieł  piara żokar  sie ku  
in-order-to him-GEN entertain-INF , through example-ACC by  play-INF REFL with 

łu,    kątar  pro łu   i  jękóra mółtu  płurzu  .
him-GEN , sing-INF for him-GEN and still much-ADV more-ADV .

//

Wiec kwątkąk      ła   nie pionarzy        , nat    asłutawy 
but no-matter-how-much she-NOM not do-one's-best-COND.3SG , child-NOM
attack-PERF.3SG

łą   . 
her-ACC .

//

Ił   dzietrajszy    lej   swą        nutrzycoń dzie manór   i 
he-NOM pull-away-PERF.3SG her-DAT one's-own-F.ACC.SG food-ACC from hands-GEN and

srodziewy      łą   . 
make-dirty-PERF.3SG her-ACC .

//

Resztą  ił   dzieżaczewy     par   wniastrą  .
rest-ACC he-NOM throw-away-PERF.3SG through window-ACC .

//

Kód   faczebu   ? Kód   faczebu   ? Nie haju     wierdziej 
what-ACC do-FUT1.1SG ? what-ACC do-FUT1.1SG ? not have-PRES.1SG green-F.GEN.SG

koczewconi !
concept-GEN !

//

Włu      szer  trzot      kód homnie   nie poszę    czywier 
want-PRES.1SG be-INF certain-M.NOM.SG that people-NOM not can-COND.3PL start-INF

proponier  dziewczłu    kwieszczoniu i  prołu   tnu      ił
propose-INF difficult-GEN.PL questions-GEN and therefore keep-PRES.1SG this-M.ACC.SG

jewiąt  en szekrzatu    szyk łąże   komód posu     .
event-ACC in secret[NOUN]-GEN as/so long-ADV as/how can-PRES.1SG .
Glossary/mini dictionary Missing
Grammar notes Missing